ประวัติบริษัท

บริษัท วัชราดล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยครอบครัวปิ่นเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวที่กำเนิด และเติบโตในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้วของเรา บนความตั้งใจที่ว่า “เราจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่จึงทำให้บริษัทฯ เริ่มดำเนินการโครงการแรก เป็นโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ในปี พ.ศ.2556 ภายใต้ชื่อ “The Modern Town” ซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบบ้านที่ทันสมัย การจัดพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การจัดวางผังโครงการโดยคำนึงถึงทิศทางของลม และแสงแดด

หลังจากการเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท บริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน การออกแบบพื้นที่ใช้สอย การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนางานบริการหลังการขาย เพื่อที่จะสามารถส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญตลอดไป

พัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ.2555

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวปิ่นเจริญ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ.2556

บริษัทฯ เปิดโครงการบ้านจัดสรรโครงการแรกของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการ The Modern Town เป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมจำนวน 101 หลัง มูลค่าโครงการประมาณ 214 ล้านบาท

พ.ศ.2560

  • วันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 35 ล้านบาท เป็นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • วันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 50ล้านบาท เป็นจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯเปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ Pound Condo บนถนนเทพคุณากร โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 449 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 504 ล้านบาท

ติดต่อสอบถาม